Research Center for Behavior Assessment
 
 

 

Qui som

El CRAMC està format per Grups Multidisciplinars de recerca de qualitat de la URV implicats en la mesura i l'avaluació de la conducta.

Un dels grups és especialitzat en models de mesura i tècniques d'anàlisi estadístic (metodologia), trobem grups que estudien la mesura i l’avaluació en l'àmbit de la Psicolingüística (grup investigació en psicolingüística), l'avaluació de la salut en el treball, els recursos humans, la innovació i l'emprenedoria (Spitzen Value, Human Resources) la psicopatologia infantil i juvenil: avaluació, factors de risc i d'intervenció (nutrició i salut mental), desenvolupar i contrastar procediments terapèutics eficaços per tal d'ajudar a qui pateix dolor (algos) neurotoxicologia, psicofarmacologia, neuropsicologia i emocions (toxicologia) i factors genètics i ambientals que afecten la salut i la malaltia (neurolab).

Sempre tenint com a projecte comú l'estudi de la conducta

Grups de recerca

Grup: ABSVALUE
Spitzen Value, Human Resources
Membres
Dr. Boada Grau, Joan TU (Coord.)
Dra. González Recio, Sonia Associada
Dr. Macip Simó, Sergi Associat
Dra. Serrano Fernández, María José Investigadora

Grup: ALGOS009 - ALGOS
Recerca en dolor
Membres
Dr. Miró Martínez, Jordi CU (Coord.)
Dra. Castarlenas Solé, Elena Investigador (MEC)
Dra. Solé Pijuán, Ester Associada
Dra. Tomé Pires, Catarina Associada
Dra. Sánchez Rodríguez, Elisabeth Associada
Dra. De la Vega Carranza, Rocio Becària
Sr. Roset Mayals, Roman Tècnic col·laborador projecte
Sr. Galán Ortega, Santiago Jesús Becàri PIPF
Sra. Sendra Toset, Anna Becària
Sr. Llorens Vernet, Pere Becàri

Grup: GIPURV09
Grup d'investigació en psicolingüística
Membres
Dr. García-Albea Ristol, José Eugenio CU
Dra. Ferré Romeu, Pilar TU (Coord.)
Dr. Demestre Viladevall, Josep Agregat
Dr. Guash Moix, Marc Lector
Dr. Gavilán Ibáñez, José Manuel Associat
Sr. Rivera Guajardo, Daniel Col·laborador
Sr. Boada Navarro, Roger Becari
Sr. Haro Rodríguez, Juan Becari

Grup: METODOLO
Escalament de Variables Psicològiques i Desenvolupament de Qüestionaris
Membres
Dr. Ferrando Piera, Pere Joan CU (Coord.)
Dr. Vigil Colet, Andreu CU
Dr. Lorenzo Seva, Urbano CU
Dr. Tous Pallarés, Jordi TU
Dra. Morales Vives, Fabia Agregat
Dra. Cosi Muñoz, Alexandra Lectora
Dra. Espinoza Díaz, Ivette Margarita Associada
Sr. Navarro González, David Becari

Grup: NEUROLAB
Recerca en Neurocomportament i salut
Membres
Dra. Colomina Fosch, Maria Teresa CU (Coord.)
Dra. Ribes Fortanet, Diana Associada
Sra. Peris Sampedro, Fiona Becària
Sra. Basaure García, Pia Isabel Becària

Grup: NUTRISAM
Nutrició i Salut Mental
Membres
Dra. Canals Sans, Josepa CU (Coord.)
Dra. Hernández Martínez, Carmen Lectora
Dra. Voltas Moreso, Núria Becària
Sra. Morales Hidalgo, Paula Becaria

Grup: TOXICOLO
Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental
Membres
Dra. Vicens Calderón, Paloma TU
Dra. Torrente Torné, Margarita TU (Coord.)
Dr. Heredia Santaella, Luis Associat