Research Center for Behavior Assessment
 
 

 

 

Que fem

El CRAMC és un centre de recerca propi de la URV format per investigadors del Departament de Psicologia. Està especialitzat en la generació i/o l'aplicació d'instruments per l'avaluació i la mesura de la conducta.

El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili en la sessió de 22 de desembre de 2005 va aprovar iniciar la creació d'aquest centre com a resposta a la qualitat de la recerca dels investigadors que el formen.

El CRAMC té la missió de fer recerca de qualitat en l'avaluació i mesura de la conducta i la finalitat de:

  • Generar, validar i adaptar nous instruments per l'avaluació i mesura de la conducta.
  • Aplicar aquests instruments en l'àmbit de les ciències de la salut i socials.
  • Conèixer els mecanismes bàsics i les estructures implicades en la conducta i la relació d'aquestes en les mesures funcionals aplicades.