Research Center for Behavior Assessment
 
 

 

 

El CRAMC és un centre de recerca format per investigadors especialistes en el desenvolupament de models i en la generació o l'aplicació d'instruments per l'avaluació i la mesura de la conducta.

 

Dades de contacte:

Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta
Departament de Psicologia
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Carretera de Valls, s/n
43007 Tarragona (Spain)

Direcció: Dra. Josepa Canals Sans

Tel: 977 257897 | Fax: 977 558088 | e-mail: josefa.canals@urv.cat

e-mail: cramc@urv.cat