La recerca de veïns retorna totes aquelles paraules del corpus especificat que varien en una lletra (de entre les lletres vàlides en el corresponent idioma) respecte la paraula introduïda. També retorna els paràmetres lèxics d'aquestes paraules.

Buscar una paraula en una llengua al corpus corresponent a una altra llengua, permet trobar veïns lèxics entre llengües.

Per raons tècniques, la longitud màxima de les paraules a buscar es troba limitada a 10 lletres.


Buscar veïns de: