La opció de semblança ortogràfica calcula la semblança lèxica entre parells de paraules segons l'adaptació de Van Orden, de la fórmula de Weber. També calcula la distància de Levenshtein i un índex normalitzat.

Les llistes poden ser copiades i enganxades directament des de altres programes com per exemple Microsoft Excel, fins i tot realitzant seleccions de cel·les a través de columnes diferents, ja que la aplicació netejarà la entrada de caràcters estranys abans de realitzar la cerca.

Si el número de paraules introduïdes és senar, la darrera paraula serà eliminada.

L'aplicació considera diferents les lletres accentuades de les no accentuades (ex.: 'àbac' no serà idèntica a 'abac'). Si es volen considerar iguals, simplement caldrà introduïr les paraules lliures de caràcters especials.

Semblança ortogràfica

(Límit de caràcters: 20.000)

Et queden caràcters.