La detecció de duplicats permet trobar paraules repetides dins d'una llista d'estímuls experimentals.

Les llistes poden ser copiades i enganxades directament des de altres programes com per exemple Microsoft Excel, fins i tot realitzant seleccions de cel·les a través de columnes diferents.

L'aplicació automàticament eliminarà espais, salts de paràgraf, punts, comes, etc. abans de realitzar la cerca.

El programa no distingeix entre majúscules i minúscules. En canvi, si distingeix les paraules amb accent de les que no en porten, de manera que cal parar compte amb les errades tipogràfiques.

Tampoc s'accepten números ni caràcters no presents en paraules (ex.: %, #, $): en cas de ser introduïts són eliminats.

Detecció de duplicats

(Límit de caràcters: 40.000)

Et queden caràcters.