La recerca de controls retorna les 10 paraules (si existeixen) més properes en freqüència, tant per sobre com per sota, a la paraula introduïda. En cas d'existir més de 10 paraules amb la mateixa freqüència, només se'n mostren algunes.

És necessari triar la llengua a la què pertany la paraula introduïda (que determinarà el corpus en el qual es buscarà la freqüència de la paraula) donat que d'aquesta forma és possible introduïr, per exemple, una paraula en anglès i obtenir paraules igualades en freqüència i longitut en castellà.


Buscar un control de:  
La paraula introduïda és: