DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XXVII Setmana  PSICOLÒGICA
  TALLERS
12, 13, 14 i 15 de novembre de 2018  
 
 

Tallers programats per al dilluns 12 de novembre

Dll. 1 Anomena-ho, existeix! Prevenció del Bullying: Exposició i taller sobre conceptes generals sobre el bullying i com es porten a terme els tallers de prevenció comunitària al Baix Ebre mitjançant el projecte “Anomena-ho, existeix”. A càrrec de Jasmina Pallarés Arrufat i Josep A. Navarro.

Dll. 2 Hipnosi clínica: Antecedents històrics, concepte, falses creences sobre la hipnosi. Procediments bàsics: rapport, suggestió. Proves i escales de suggestionabilitat (exercici de pràctica guiada aplicant l'Escala Harvard de suggestionabilitat, forma A). Aplicacions clíniques amb evidència empírica. A càrrec de Antoni Castel Riu.

Dll. 3 De les parafílies a les sexualitats alternatives. La sexualitat humana, des de la prehistòria, ha inclòs multitud de pràctiques sexuals que s’aparten del sexe coital/genital. Farem una aproximació a aquestes pràctiques des d’un enfoc pluridisciplinari per entendre la realitat que es crea al seu voltant i que ens pot arribar a les nostres consultes. A càrrec de Ignasi Puig Rodas.

 

Tallers programats per al dimarts 13 de novembre

Dm. 1 Separacions i divorcis. El taller té com a objectiu oferir estratègies preventives i terapèutiques a treballar amb els pares en situacions de separació de la parella, per tal de promoure una adaptació emocionalment sana dels fills a la nova dinàmica familiar. A càrrec de Milos Salgueda.

Dm. 2 Tècniques de meditació aplicades a la pràctica de la psicologia general sanitària: En el taller s’abordarà el tema de la utilització de les tècniques de meditació en psicoteràpia. S’introduiran els conceptes de Presència, Sintonia i Ressonància realitzant exercicis pràctics. A continuació veurem com abordar els diferents trastorns d’ansietat des del Mindfulness. A càrrec de Coia Borràs Vidal i Luis Heredia Santaella.

Dm. 3 Estimular i cuidar la memòria: Jocs Cognitius. La memòria és una capacitat complexa que implica molts processos cognitius. S’afecta més o menys amb l’edat depenent de diversos factors i la seva alteració pot portar, o no, a la demència. Hi ha moltes maneres de prevenir el dèficit de memòria o frenar el seu deteriorament, algunes d’elles són els jocs o passatemps. A càrrec de Georgina Vinyes i Junqué.