DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XXVII Setmana  PSICOLÒGICA
  PROGRAMA
12, 13, 14 i 15 de novembre de 2018  
 
 

Dilluns 12 de novembre

9:00h Inauguració.

9:30h Psicòleg en presons: Explicació de forma breu de les tasques que realitza un psicòleg en un Centre Penitenciari. Intervenció individualitzada, intervenció grupal, diagnòstic, classificacions, i tasques específiques associades a les necessitats de la situació processal-penal, instruments i estratègies d’intervenció en funció de la valoració i gestió del risc (RISCANVI, PIT, escales específiques). A càrrec de Vicen Benítez Rodríguez.

11:30h Descans.

12:00h CRAMC

16:00 a 19:00h Tallers simultanis.

 

Dimarts 13 de novembre

9:30h Salut mental i estigma: aproximació teòrico-vivencial en primera persona. Les persones amb diagnòstics psiquiàtrics o problemes de salut mental hem de fer front a diverses situacions adverses, més enllà de la pròpia simptomatologia, que dificulten el benestar emocional i psicosocial diari. Una de les principals barreres i dificultats deriva de l’estigma social i l’autoestigma, d’acord amb una imatge estereotipada i esbiaixada de les persones amb un trastorn mental. Aquest estigma afecta molt en l’esfera social, però sobretot, en l’àmbit sociosanitari, ja que és una de les principals barreres per a la recuperació i l’empoderament. A càrrec de Laura Sicilia Matas, Laura Jareño Sánchez, Marta Díez Pérez.

11:30 Descans.

12:00h La tècnica de l’autòpsia psicològica. A partir dels orígens històrics dels estudis sobre el suïcidi es desenvolupa una revisió dels objectius i coneixements bàsics que deu tenir el professional en aplicar la tècnica de l'autòpsia psicològica. Al mateix temps s’abordaran les diferències amb altres tècniques. A càrrec de Miguel Angel Soria Verde.

16:00 a 19:00h Tallers simultanis.

 

Dimecres 14 de novembre

9:30h Cinefòrum.

11:30h Descans.

12:00h Intenció agressiva i poder: Cine fòrum amb comentari i col·loqui sobre la pel·lícula “El experimento de la prisión de Stanford”. A càrrec de Jaume Cardona Costa.

15:30h Trastorn de la identitat dissociativa. Introducció al Trastorn de la identitat dissociativa (TID) i abordatge d’un cas clínic. A càrrec de Dolores Mosquera.

17:15h Comunicació artística, molt més que fotos, entrevistes i backstage. Donar a conèixer i explicar com és el treball de promoció i comunicació amb artistes i com es treballa la comunicació, premsa i relacions institucionals en els festivals de música. Com aplicar la psicologia en aquests àmbits i com establir relacions professionals per aconseguir els resultats desitjats per l'equip directiu. A càrrec de Marc C. Griso.

 

Dijous 15 de novembre

9:30h Anàlisi de la conducta criminal aplicada al terrorisme yihadista. S’exposarà la realitat del terrorisme yihadista, una de les grans amenaces per a la seguretat en el segle XXI, des de la perspectiva de l'anàlisi de la conducta criminal. S’analitzarà l'operativa dels grups, el comportament dels individus i alguns dels atemptats més rellevants. A càrrec de Javier de Santiago Herrero i Luis Miguel Sánchez Gil.

11:00h Descans.

12:00h Musicoteràpia aplicada a la Salut Mental. Cada vegada hi ha més evidències científiques sobre l'eficàcia de la intervenció a través de la Psicologia-Musicoteràpia en la millora de la simptomatologia associada a casos diagnosticats amb trastorn mental. Amb aquesta ponència-taller es donaran a conèixer aspectes bàsics de com s’intervé. A càrrec de Cristina Villafranca Garreta.