DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XXVII Setmana  PSICOLÒGICA
  ORGANITZACIÓ
12, 13, 14 i 15 de novembre de 2018  
 
 

Organitza

La XXVII Setmana Psicològica és una activitat promoguda pel Departament de Psicologia, en l'organització de la qual participen directament els estudiants de l'Ensenyament de Psicologia de la URV. El Departament, a través de la seva Comissió Permanent, durà a terme la coordinació i l'assessorament necessaris per a la seva posada en marxa, i li correspon l'aprovació sobre els diferents aspectes organitzatius. Així doncs, el Comitè Organitzador de la XXVII Setmana Psicològica està format:

Per una part, per la Comissió Permanent del Departament, presidida pel seu director, Dr. Andreu Vigil Colet, i la secretària, Dra. Fàbia Morales Vives, i de la qual també formen part els professors següents:

 • Dr. Urbano Lorenzo Seva (Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament)
 • Dra. Maria Teresa Colomina Fosch (Àrea de Psicobiologia)
 • Dr. Josep Demestre Viladevall (Àrea de Psicologia Bàsica)
 • Dr. Jordi Tous Pallarès (Àrea de Psicologia Social)
 • Dra. Núria Voltas Moreso (Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic)
 • Dr. Jorge Manuel Dueñas Rada (Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació)

Comitè organitzador d'alumnes

Coordinador: Sara García.

Sotscoordinadors/es: Neus Alcoverro Reyes i Mireia Borràs.

Vocals del comitè organitzador:

 • Júlia Talarn Castillo
 • Carla Colomé Borràs
 • Juan Nuñez Heras
 • Judit Alacreu Torres
 • Paula Baena Zárate
 • Marina Moreno Castellví
 • Lara Arrufat Ferré
 • Laura Arbó Juan
 • Lluc Rovira Pagès
 • Judith Valls Heras
 • Haizea Urra Albizu