LLista d'alumnat matriculat en els graus de la FCEP
Activitat: XXVII SETMANA PSICOLÒGICA (31112)
Dni 1 cr. ECTS Qualificació DEFINITIVA
1) 47938427 Apte/a
2) 48004111 Apte/a
3) 47861367 Apte/a
4) 47827940 Apte/a
5) 39924499 Apte/a
6) 48010483 Apte/a
7) 23857384 Apte/a
8) 39932297 Apte/a
9) 39963312 Apte/a
10) 39931569 No Matrícula anul·lada
11) 47116633 Apte/a
12) 73130994 Apte/a
13) 47944737 NO Apta per l'assistència mínima
14) 47475692 Apte/a
15) 47324046 Apte/a
16) 45191958 Apte/a
17) 39938319 Apte/a
18) 45154415 Apte/a
19) 39938007 Apte/a
20) 48138732 Apte/a
21) 48182292 Apte/a
22) 39707656 Apte/a
23) 39939021 Apte/a
24) 77794546 Apte/a
25) 39943225 Apte/a
26) 39472578 Apte/a
27) 47936258 Apte/a
28) 47678751 Apte/a
29) 39925599 Apte/a
30) 39954264 Apte/a
31) 39961859 Apte/a
32) 39931758 Apte/a
33) 54027493 Apte/a
34) 48276053 Apte/a
35) 39471255 Apte/a
36) 48010330 Apte/a
37) 16633256 Apte/a
38) 77389038 Apte/a
39) 45181130 Apte/a
40) 39937584 Apte/a
41) 77790170 Apte/a
42) 47862327 Apte/a
43) 48189603 Apte/a
44) 48016572 Apte/a
45) 47634732 Apte/a
46) 47858853 Apte/a
47) 73404711 Apte/a
48) 39964010 Apte/a
49) 47748723 Apte/a
50) 47842197 Apte/a
51) 53297566 Apte/a
52) 47862992 Apte/a
53) 48025477 Apte/a
54) 5297657 Apte/a
55) 39945417 Apte/a
56) 39934965 NO Apta per l'assistència mínima
57) 53948921 Apte/a
58) 39932573 Apte/a
59) 41587995 Apte/a
60) 77794553 Apte/a
61) 47938549 Apte/a
62) 45792099 Apte/a
63) 1520440 Apte/a
64) 49647962 Apte/a
65) 43482646 Apte/a
66) 23876724 Apte/a
67) 47858742 Apte/a
68) 49255906 Apte/a
69) 73481851 Apte/a
70) 47593745 Apte/a
71) 47982696 Apte/a