DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XXVI Setmana  PSICOLÒGICA
  PROGRAMA
13, 14, 15 i 16 de novembre de 2017  
 
 

Dilluns 13 de novembre

9:00h Inauguració.

9:30h Psicologia d'emergències: Breu recorregut sobre la inclusió de la intervenció psicològica en situació de crisi o emergència. Manifestacions psicològiques del post-trauma. Intervenció psicològica i la seva finalitat. A càrrec de Gemma Ribera.

12:00h Dret en Plaure Sexual i Benestar Social: Durant anys el plaer sexual, consubstancial a l'ésser humà, ha estat associat amb aspectes negatius com el pecat, la degeneració moral, etc., sense tenir en compte que és font de salut i benestar. Encara que actualment gaudir d'una sexualitat sana i plaent és un criteri consensuat de salut; això no sempre és possible, a causa de les nombroses traves d'ordre religiós, polític, social i cultural a les quals les persones es veuen sotmeses. A càrrec de María Pérez.

16:00 a 19:00h Tallers simultanis.

 

Dimarts 14 de novembre

9:30h Es pretendrà establir què és aquest trastorn, com actuen els pedòfils i algunes de les maneres a través de les quals s'intenten acostar als menors, els efectes que pot tenir la pedofília i la pederàstia tant per al pedòfil com per a les seves potencials víctimes i algunes alternatives terapèutiques que s'han utilitzat al llarg de la història en el seu tractament, entre d'altres aspectes. A càrrec de Oscar Castillero.

12:00h Aproximació psicosocial a la problemàtica sectària: causes, característiques i vies d'intervenció: S'analitzaran els aspectes bàsics que defineixen la problemàtica sectària, tant pel que fa a les causes psicosocials de la “secta-dependència”, com a les seves característiques i a les possibles vies d'intervenció professional amb afectats. A càrrec de Pepe Rodríguez.

16:00 a 19:00h Tallers simultanis.

 

Dimecres 15 de novembre

9:30h Projecció de la pel·lícula: Xtrems: Un nodrit grup d'actors encarnen personatges reals amb diferents addicions com a nexe comú, els quals també apareixen en el llargmetratge orientant els intèrprets i parlant sobre les seves experiències de manera directa, sincera i punyent.

12:00h Cinefòrum: La naturalesa de les addiccions: Introducció als conceptes bàsics de la addicció, tant comportamental com de substancies. Circuit neural de las addiccions. El perfil de l'addicte. Impacte de les addiccions en els afectats i el seu entorn. Diferents abordatges terapèutics. A càrrec de Iván González.

16:00h L'anàlisi de la conducta criminal en l'àmbit acadèmic: És una matèria que deu ser definida i desenvolupada en l'àmbit acadèmic i, en particular, la tècnica del perfil criminològic. Per a això, es delimiten els conceptes més importants i els aspectes més interessants de la casuística estudiada. A càrrec Dr. De Santiago, Luis Miguel Sánchez.

17:30h El tercer en discòrdia: el paper del psicòleg en la violència de gènere: Una part de conceptes tals com què és i què no la violència de gènere, què és l'amor i què l'estimar, per què i com esdevé el passatge a l'acte dins de la parella, entre uns altres. A més de com treballa un psicòleg amb un cas de violència de gènere amb cadascuna de les parts implicades. A càrrec de Patricia Ríos.

 

Dijous 16 de novembre

9:30h Recursos psicològics per al tractament del Trastorn Obsessiu Compulsiu: constarà de dues parts diferenciades amb l'objectiu de fer divulgació del projecte Associació TOC Granada, així com una breu revisió sobre l'etiologia del trastorn i el tractament d'elecció del mateix. Es presentarà l'origen i el desenvolupament actual del projecte, incidint en els recursos propis desenvolupats per l'Associació com la Teràpia Integral intensiva. A càrrec de Aurelio López i Ana González.

12:00h Acte de cloenda: L'objectiu és exposar alguns dels usos de la psicologia en l'àmbit de la màgia. Com juguen els il·lusionistes amb la percepció, l'atenció i la memòria del públic? Durant la conferència es donaran algunes claus al respecte. L'exposició serà il·lustrada i complementada amb alguns efectes de màgia. A càrrec de Eduard Juanola.

14:00h “Psicolabis” per a tots.