DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XXV Setmana  PSICOLÒGICA
  ORGANITZACIÓ
14, 15, 16 i 17 de novembre de 2016  
 
 

Organitza

La XXV Setmana Psicològica és una activitat promoguda pel Departament de Psicologia, en l'organització de la qual participen directament els estudiants de l'Ensenyament de Psicologia de la URV. El Departament, a través de la seva Comissió Permanent, durà a terme la coordinació i l'assessorament necessaris per a la seva posada en marxa, i li correspon l'aprovació sobre els diferents aspectes organitzatius. Així doncs, el Comitè Organitzador de la XXV Setmana Psicològica està format:

Per una part, per la Comissió Permanent del Departament, presidida per la seva directora, Dr. Dr. Andreu Vigil Colet, i la secretaria, Dra. Fàbia Morales Vives, i de la qual també formen part els professors següents:

 • Dr. Urbano Lorenzo Seva (Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament)
 • Dra. Maria Teresa Colomina Fosch (Àrea de Psicobiologia)
 • Dr. Josep Demestre Viladevall (Àrea de Psicologia Bàsica)
 • Dr. Jordi Tous Pallarès (Àrea de Psicologia Social)
 • Dra. Elena T. Castarlenas Solé (Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic)
 • Dra. Elisa Camps Ribas (Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació)

Comitè organitzador d'alumnes

Coordinador: Jaume Escoda González.

Sotscoordinadors/es: Dessirée Izquierdo Marín, Andrea Gázquez Andrés i Arturo García de Olalla Gutiérrez.

Vocals del comitè organitzador:

 • Alexia Fernández Rodríguez
 • Andrea Morales Vernet
 • Ariadna Puig Calero
 • David García Granada
 • Eva Castro Albós
 • Eva Castro Porres
 • Irene Gabara Moneo
 • Jordina Zagalà Pla
 • María Montes Durán
 • Maria Alba Aguilera Agustín
 • Marta Borràs González
 • Mireia Borràs González
 • Neus Alcoverro Reyes
 • Patricia Serrano Martinez
 • Sara García González