DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XXIV Setmana  PSICOLÒGICA
  TALLERS
17, 18, 19 i 20 de novembre de 2015  
 
 

Tallers programats pel dimarts 17 de novembre

Dm. 1 Alzheimer i cuidadors. Ens donarà a conèixer la vivència que té un cuidador/a d'una persona amb la malaltia d’Alzheimer, així com també un recorregut de les diverses etapes de la trajectòria del cuidador. Ens descriurà en què consisteix la Síndrome del Cuidador i com podem intervenir per a prevenir la sobrecàrrega que pateixen la majoria dels cuidadors d'una persona amb la malaltia d'Alzheimer. A càrrec de M. Carmen Soler.

Dm. 2 Trastorns alimentaris. Analitzarem l'anorèxia i bulímia en l'actualitat, el seu diagnòstic i tractament, visitarem pàgines web, grups de suport i exposarem un cas real, explicat a nivell personal. A càrrec de Rebeca Pérez Sánchez.

Dm. 3 Interpretació com a teràpia-Role Playing. Els simulacres o Role Playing són exercicis grupals en els quals, sota la coordinació d'un psicòleg, s'utilitza el teatre per resoldre situacions conflictives. Es treballa a partir d'escenes que simulen la realitat on s'intenta solucionar, aprendre a tenir recursos i emfatitzar amb les víctimes. El taller consisteix en viure situacions i exercicis que ens permetin debatre sobre les funcions i eines psicològiques que es puguin donar en cada cas. A càrrec de Isaac Badia Garcia i Virginia Guerrero Martín.

 

Tallers programats pel dimecres 18 de novembre

Dx. 1 Principis i aplicacions de la hipnosi clínica. Antecedents històrics, concepte i falses creences sobre la hipnosi. Procediments bàsics: rapport, suggestió. Proves i escales de suggestionabilitat (exercici de pràctica guiada amb l'escala Harvard forma A). Aplicacions clíniques amb evidència empírica. A càrrec d'Antoni Castel.

Dx. 2 Psicologia perinatal. Exercicis a partir de casos i dinàmiques per prendre consciència i conèixer el tipus de situacions amb les quals es pot trobar qualsevol psicòleg/a a la consulta. Per exemple: Tipus dol, depressió postpart, TEPT després del part, etc. Taller a càrrec de Cristina Silvente.

Dx. 3 Treballant l'orientació sexual en pacients homosexuals i bisexuals. La psicologia afirmativa LGTB ofereix als professionals de la psicologia eines i coneixements per a millorar el seu treball terapèutic amb homo i bisexuals que volen viure la seva orientació sexual amb plena naturalitat. En aquest taller s'oferiran les nocions bàsiques d'aquesta línia de la psicologia. A càrrec de Gabriel J. Martín i Paula Alcalde.