DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XXIV Setmana  PSICOLÒGICA
  ORGANITZACIÓ
17, 18, 19 i 20 de novembre de 2015  
 
 

Organitza

La XXIV Setmana Psicològica és una activitat promoguda pel Departament de Psicologia, en l'organització de la qual participen directament els estudiants de l'Ensenyament de Psicologia de la URV. El Departament, a través de la seva Comissió Permanent, durà a terme la coordinació i l'assessorament necessaris per a la seva posada en marxa, i li correspon l'aprovació sobre els diferents aspectes organitzatius. Així doncs, el Comitè Organitzador de la XXIV Setmana Psicològica està format:

Per una part, per la Comissió Permanent del Departament, presidida per la seva directora, Dra. M. Teresa Colomina Fosch, i el secretari, Dr. Andreu Vigil Colet, i de la qual també formen part els professors següents:

 • Dr. Josep Demestre Viladevall. Àrea de Psicologia Bàsica
 • Dra. Fàbia Morales Vives. Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Dr. Jordi Miró Martínez. Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
 • Dra. Margarita Torrente Torné. Àrea de Psicobiologia
 • Dr. Urbano Lorenzo Seva. Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament.
 • Dr. Joan Boada Grau. Àrea de Psicologia Social.

Comitè organitzador d'alumnes

Coordinador: Sònia Blay Nolla.

Sotscoordinadores: Anna Miravete Manresa, Genís Oña Esteve i Arturo Garcia de Olalla Gutierrez.

Vocals del comitè organitzador:

 • Míriam Cid Valldepérez
 • Cristina García Díaz
 • Sheila Rodríguez Ramos
 • Rodrigo Herrera Lareu
 • Jaume Escoda González
 • Andrea Gázquez Andrés
 • Eloi Marcos Bonet
 • Dessirée Izquierdo Marín
 • Núria Ramos Sagalà
 • Andrea Simon Bismarch
 • Dariel Rodríguez Pérez
 • Judit Miró Adam
 • Sara Gómez Martín