DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XXIV Setmana  PSICOLÒGICA
  INSCRIPCIÓ
17, 18, 19 i 20 de novembre de 2015  
 
 

Instruccions i dates de matrícula

Dates d'incripció: de l'1 al 13 de novembre de 2015.

ALUMNAT DELS GRAUS de la FCEP:

Inscripció a través de la pàgina web de la URV: Enllaç o www.urv.cat >> Estudiants URV >> Reconeixement en estudis de Grau >> Seminaris Interdisciplinars >> Oferta de les activitats >> en la fila corresponent a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia seleccionar:

-Oferta: Per a informació sobre l'activitat i per saber el codi de l'activitat (311008)

-Preinscripció online: Per a matricular-se

ALUMNAT DE CRÈDITS LLIURES (només ensenyaments de la FCEP):

Inscripció a través de la pàgina web de la URV: Enllaç o www.urv.cat >> Estudiants URV >> oferta de crèdits de lliure elecció (estudis de 1r i 2n cicle) >> Inscripció dels alumnes a les activitats (via: c) >> fitxa d'inscripció CODI: (802403)

*Al desplegable cal posar l'opció: Preu sense el reconeixement dels crèdits o preu per a alumnes aliens.

 

Per a escollir els tallers:

Inscripció als tallers

Nota: Un cop feta la inscripció i hagueu escollit els tallers teniu 3 dies hàbils per a pagar a l'entitat bancària i portar-nos al Servei d'Estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia els fulls impresos i el rebut del banc - horari de 9-18 h de dilluns a dijous i de 9-14 h els divendres.

*Si passats 3 dies no heu entregat el justificant de pagament esborrem la reserva dels tallers.

 

Preus

Professionals i altres: 65€.

Estudiants universitaris sense reconeixement de crèdits: 32 €

Estudiants universitaris amb 2,5 crèdits lliures (estudis de primer i segon cicle): 82 €

Alumnes d’estudis de graus de la FCEP amb reconeixement d'1 crèdit ECTS en l'assignatura “Seminaris Interdisciplinaris”: 58€

Assistents únicament a conferències 25€

  • Els inscrits a la XXIV Setmana Psicològica rebran un certificat acreditatiu del Departament de Psicologia per la seva assistència i/o aprofitament.

Els estudiants de 1r i/o 2n cicle de la FCEP i els estudiants de graus de la FCEP que compleixin els requisits tindran opció, respectivament, al reconeixement de 2,5 crèdits lliures o d'1 crèdit ECTS.

Requisits per a obtenir el reconeixement de 2,5 crèdits de lliure elecció/1 crèdit ECTS.

  • Respondre les preguntes que trobareu a l'espai del Moodle abans del 27 de novembre de 2015 i obtenir la qualificació d'apte/a la pàgina web del Departament de Psicologia: llistes provisionals publicades abans del 18 de desembre de 2015.

  • Assistència a un mínim del 90% de les activitats programades.

Les llistes provisionals es publicaran el 18/12/2015 a la web del Departament: http://psico.fcep.urv.es