DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XXIII SETMANA  PSICOLÒGICA
  PROGRAMA
17, 18, 19 i 20 de novembre de 2014  
 
 

Dilluns 17 de novembre

8:45h Presentació. A càrrec del Mgfc. Sr. Rector de la Universitat Rovira i Virgili, Dr. Josep Anton Ferré Vidal; el degà de la FCEP, Dr. Luis Marqués Molías; la directora del Departament de Psicologia, Dra. M. Teresa Colomina Fosch; el coordinador del comitè d'estudiants Genís Oña i la sootscoordinadora Edna Rius.

9:30h Comunicacions orals del Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta de la URV (CRAMC): De casa, pels de casa. T'has plantejat la recerca com a opció de futur? T'oferim conèixer les investigacions més pioneres de la URV en diferents camps de la Psicologia.
En finalitzar les comunicacions orals es votarà la millor comunicació oral pel premi Rosa Sánchez Casas.

Les diferents comunicacions seran:

  • Paula Morales: “Epidemiologia dels trastorns del neurodesenvolupament en població escolar de la província de Tarragona: resultats preliminars”.

  • Ivette M. Espinoza Díaz: “Efecte de la personalitat i el clima psicosocial en la síndrome de cremat al treball i en el benestar psicològic dels docents”.

  • Fiona Peris Sampedro: “Interaccions genètiques i ambientals en el desenvolupament de trastorns neurodegeneratius i obesitat”.

  • Pía Isabel Basaure García: “Inhibidors de colinesterasa, ¿agents terapèutics i components neurotòxics?”.

  • Catarina de Oliveira Tomé Lopes Pires: “La hipnosi i la seva aplicabilitat clínica”.

  • Juan Haro Rodríguez: “Imatges ambigües i paraules ambigües: què tenen en comú?”.

11:45h Conferència: És la meditació una font d'equilibri o de patologia mental?. A la present conferència s'abordarà la qüestió de si la pràctica de la meditació és beneficiosa o perjudicial per la nostra salut mental, i quin tipus de circumstàncies asseguren que obtinguem beneficis de la mateixa, a més de quines poden ser les seves contraindicacions i els seus riscos. Tot això a càrrec de la Dra. Maribel Rodríguez.

16:00 a 19:00h Tallers simultanis.

 

Dimarts 18 de novembre

9:15h Projecció de la pel·lícula: El hijo de Caín.

11:45h Cinefòrum a càrrec de Ismael Loinaz.

16:00 a 19:00h Tallers simultanis.

 

Dimecres 19 de novembre

9:15h Present i futur de la Psicologia Clínica a Espanya: Es farà un breu repàs de la situació legal des de la LOPS fins a la llei d'Economia Social amb les dues titulacions actuals que permeten treballar a l'àrea de la Psicologia Clínica i de la Salut. Es mostraran dades sobre el nombre de professionals de la Psicologia en el sistema públic de salut o les dades que recomanen institucions europees o la mateixa OMS. Es presentarà una possible línia d'actuació que proposa la SEPCyS (Societat Espanyola de Psicologia Clínica i de la Salut) per poder fomentar la dimensió professional en l'àmbit públic i privat, mitjançant la contractació de psicòlegs especialistes en l'àmbit públic, xarxes privades de generalistes i possibles creacions de noves especialitats com la Neuropsicologia, l'atenció primària, la salut mental d'adults, la salut mental infantojuvenil, la Psicooncologia, etc. A càrrec del Sr. Roger Muñoz.

11:45h Neurociència i corrupció política: Es parlarà dels mecanismes neurals de la proclivitat a la deshonestedat i a les conductes predadores i parasitàries en les interaccions socials. A càrrec de Dr. Adolf Tobeña.

15:15h Anàlisi de la conducta a través de microexpressions facials: Coneixerem les utilitats de l'estudi de les microexpressions facials i el llenguatge corporal per tal d'analitzar i inferir estats emocionals. A càrrec del Sr. Oscar Sánchez (comunicació gestual).

17:30h Psicoteràpia amb psicodèlics: Història, Teoria i Pràctica: En aquesta conferència es realitzarà un breu repàs històric de la psicoteràpia amb psicodèlics, i explorarem alguns aspectes teòrics i pràctics de la psicoteràpia psicodèlica. És a dir, es descriuran alguns dels models teòrics en què es basen els seus beneficis, i s'explicarà com es porta a terme la teràpia. A càrrec del Dr. Iker Puente.

 

Dijous 20 de novembre

9:15h El secret de l'autoestima: En aquesta conferència el reconegut psicòleg clínic i terapeuta de parella exposarà una teoria de la seguretat que transcendeix el concepte d'autoestima. Segons el seu criteri la seguretat personal s'adquireix a través de quatre fonts que és necessari conèixer i potenciar: l'autoestima, l'autoimatge, l'autoconcepte i la competència sexual. A càrrec del Sr.Antoni Bolinches.

11:45h Acte de cloenda. Risoteràpia: És una activitat vivencial, on connectarem amb el riure que ens relaxa, ens dóna alegria, benestar i ens uneix amb la resta de persones. Jugarem, riurem i despertarem l'originalitat que està dins nostre. A càrrec de la Sra. Eva Cornejo.