DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XXIII SETMANA  PSICOLÒGICA
  ORGANITZACIÓ
17, 18, 19 i 20 de novembre de 2014  
 
 

Organitza

La XXIII Setmana Psicològica és una activitat promoguda pel Departament de Psicologia, en l'organització de la qual participen directament els estudiants de l'Ensenyament de Psicologia de la URV. El Departament, a través de la seva Comissió Permanent, durà a terme la coordinació i l'assessorament necessaris per a la seva posada en marxa, i li correspon l'aprovació sobre els diferents aspectes organitzatius. Així doncs, el Comitè Organitzador de la XXIII Setmana Psicològica està format:

Per una part, per la Comissió Permanent del Departament, presidida per la seva directora, Dra. M. Teresa Colomina Fosch, i el secretari, Dr. Andreu Vigil Colet, i de la qual també formen part els professors següents:

 • Dra. Maria Teresa Colomina Fosch. Directora del Departament
 • Dr. Andreu Vigil Colet. Secretari del Departament
 • Dr. Josep Demestre Viladevall. Àrea de Psicologia Bàsica
 • Dra. Fàbia Morales Vives. Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Dr. Jordi Miró Martínez. Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
 • Dra. Margarita Torrente Torné. Àrea de Psicobiologia
 • Dr. Urbano Lorenzo Seva. Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament.
 • Dr. Joan Boada Grau. Àrea de Psicologia Social.

Comitè organitzador d'alumnes

Coordinador: Genís Oña.

Sotscoordinadores: Laia Fillol, Edna Rius.

Vocals del comitè organitzador:

 • Sònia Blay
 • Mar Araujo
 • Noemí Cañellas
 • Anna Miravete
 • Cristina García
 • Nereida Ferrer
 • Cristina Pérez
 • Marina Salas
 • Desirée Izquierdo
 • Míriam Cid
 • Eloi Marcos
 • Andrea Simón
 • Isairy C. Monasterios
 • Núria Ramos Sagalà