DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA
XXIII SETMANA  PSICOLÒGICA
TALLERS
17, 18, 19 i 20 de novembre de 2014 

Tallers programats pel dilluns 17 de novembre

Dl. 1 Educació Emocional. Es proposa una activitat que ens porta a prendre consciència de les pròpies emocions. Això dóna peu per analitzar què són les emocions, com funcionen, quina és la seva naturalesa i els components que la conformen. També permet analitzar la relació entre sentiments, emocions, estats emocionals i afectes. Tot això té una aplicació en la pràctica educativa i en l'educació emocional. A càrrec del Dr. Rafel Bisquerra catedràtic d'orientació Psicopedagògica a la Universitat de Barcelona (UB) i director de màsters i postgraus en aquesta universitat: Postgrau en Educació Emocional i Benestar (PEEB), Postgrau en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions (PIE), Postgrau en Coaching en l'Entorn Laboral (CEL), Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching en l'Entorn Laboral (MICEL), Màster en Educació Emocional i Tutoria (MEET).

Dl. 2 Musicoteràpia. Aquest taller presentarà els fonaments bàsics sobre els quals es basa la disciplina de la Musicoteràpia. Els participants tindran l'oportunitat de participar en una sèrie d'activitats i experiències musicals per vivenciar com s'utilitza la música per adreçar àrees funcionals de les persones: física-corporal, cognitiva, emocional, social i espiritual, i la seva aplicació en una varietat de col·lectius i entorns. A càrrec de la Dra. Melissa Mercadal.

Dl. 3 Paradigma de reducció de riscs relacionat amb l'ús de substàncies psicoactives. Intervencions en salut comunitària. Aquest taller pretén dotar als alumnes d'una visió pràctica i teòrica sobre els principals conceptes basats en la Reducció de Riscs mitjançant el desenvolupament d'experiències d'intervenció comunitària del Servei d'Addiccions i Salut Mental de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. A càrrec d'Antoni Llort.

Dl. 4 Teràpia centrada en solucions: Marc per a la Integració en Psicoteràpia. Definirem què és i en què consisteix la Teràpia Familiar Breu Centrada en Solucions, veurem les seves particularitats teòriques i tècniques pròpies del model, a més d'exposar el paper de la integració en psicoteràpia. A càrrec d'Eloy Gey.

 

Tallers programats pel dimarts 18 de novembre

Dm. 1 Psicologia de les diferències Individuals aplicades a la selecció: El cas de Gran Hermano. S'exposaran alguns principis bàsics de la metodologia que s'utilitza per a la selecció de personal, exemplificant-los a través d'una experiència d'èxit com és la selecció de concursants del reality Gran Hermano. A càrrec de Sergio Escorial.

Dm. 2 Sexualitat femenina: Les coses que no et va explicar la mama!. Serà un taller participatiu i dinàmic, dirigit a totes aquelles noies que vulguin conèixer (o conèixer més) aspectes relacionats amb la seva sexualitat d'una manera divertida i relaxada sense perdre de vista la perspectiva psicològica sobre la sexualitat. A càrrec d'Helena Àngel i Anissa Ouali.

Dm. 3 Què ens fa Psicòlegs? Competències i Identitat Professional. Ser psicòleg només és tenir un títol? És molt més que això, inclou tenir unes competències i identitat professional. Aquesta identitat es forma a partir de la nostra personalitat i experiència vital. Discutirem què ens ha portat a cadascú a aquesta professió i com podem desenvolupar la nostra identitat professional. A càrrec de Sergi Martín.

Dm. 4 La Narració com a eina. Els clients/pacients quan acudeixen a un espai de psicoteràpia aporten una visió de la seva realitat coherent amb les seves vivències. Ja inicialment ens narren una construcció del que els fa patir. A partir d'aquí, una possibilitat és seguir utilitzant eines lligades a les narracions per buscar canvis. Us proposem parlar de tècniques narratives per a la intervenció psicoterapèutica d'una manera pràctica i entenedora. A càrrec de Maria Rosell.