DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XXII SETMANA  PSICOLÒGICA
  ORGANITZACIÓ
18, 19, 20 i 21 de novembre de 2013  
 
 

Organitza

La XXII Setmana Psicològica és una activitat promoguda pel Departament de Psicologia, en l'organització de la qual participen directament els estudiants de l'Ensenyament de Psicologia de la URV. El Departament, a través de la seva Comissió Permanent, durà a terme la coordinació i l'assessorament necessaris per a la seva posada en marxa, i li correspon l'aprovació sobre els diferents aspectes organitzatius. Així doncs, el Comitè Organitzador de la XXII Setmana Psicològica està format:

Per una part, per la Comissió Permanent del Departament, presidida per la seva directora, Dra. M. Teresa Colomina Fosch, i el secretari, Dr. Andreu Vigil Colet, i de la qual també formen part els professors següents:

 • Dr. Josep Demestre Viladevall. Àrea de Psicologia Bàsica.
 • Dr. Joan Boada Grau. Àrea de Psicologia Social.
 • Dra. Fàbia Morales Vives. Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació.
 • Dr. Jordi Miró Martínez. Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
 • Dra. Margarita Torrente Torné. Àrea de Psicobiologia.
 • Dr. Urbano Lorenzo Seva. Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament.

Comitè organitzador d'alumnes

Coordinador: Ferran Lanau Mas.

Sotscoordinadores: Laia Fillol Miquel, Ferran Lafuente Estrany i Sergi Martín Arbós.

Vocals del comitè organitzador:

 • Joan Spuch Albilares
 • Genís Oña
 • Ana Gómez
 • Marta Navarrete
 • Edna Rius
 • Noemí Cañelles
 • Sònia Blay
 • Nerea Martín
 • Cèsar Criado
 • Mariona Brieto
 • José Ramón García Pinel
 • Mar Araujo Pangua.