DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XXII SETMANA  PSICOLÒGICA
  INSCRIPCIÓ
18, 19, 20 i 21 de novembre de 2013  
 
 

Instruccions i dates de matrícula

Dates d'incripció: de l'1 al 15 de novembre de 2013.

ALUMNAT DELS GRAUS de la FCEP:

Inscripció a través de la pàgina web de la URV: Enllaç o www.urv.cat >> Estudiants URV >> Reconeixement en estudis de Grau >> Seminaris Interdisciplinars >> Oferta de les activitats >> en la fila corresponent a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia seleccionar:

-Oferta: Per a informació sobre l'activitat i per saber el codi de l'activitat (311006)

-Preinscripció online: Per a matricular-se

ALUMNAT DE CRÈDITS LLIURES (només ensenyaments de la FCEP, dret, medicina, fisioteràpia i nutrició):

Inscripció a través de la pàgina web de la URV: Enllaç o www.urv.cat >> Estudiants URV >> oferta de crèdits de lliure elecció (estudis de 1r i 2n cicle) >> Inscripció dels alumnes a les activitats (via: c) >> fitxa d'inscripció CODI: 802399

*Al desplegable cal posar l'opció: Preu sense el reconeixement dels crèdits o preu per a alumnes aliens.

 

Per a escollir els tallers:

Inscripció als tallers

Nota: Un cop feta la inscripció i hagueu escollit els tallers teniu 3 dies hàbils per a pagar a l'entitat bancària i portar-nos al Servei d'Estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia els fulls impresos i el rebut del banc - horari de 9-18 h de dilluns a dijous i de 9-14 h els divendres.

*Si passats 3 dies no heu entregat el justificant de pagament esborrem la reserva dels tallers.

 

Preus

Professionals i altres: 65€.

Estudiants universitaris sense reconeixement de crèdits: 32 €

Estudiants universitaris amb 2,5 crèdits lliures (estudis de primer i segon cicle): 85 €

Alumnes d'estudis de Grau de la FCEP amb reconeixement d'1 crèdit ECTS: 58€

Assistents únicament a conferències 25€

  • Els inscrits a la XXII Setmana Psicològica rebran un certificat acreditatiu del Departament de Psicologia per la seva assistència i/o aprofitament.

Els estudiants de primer i/o segon cicle que compleixin els requisits tindran opció a 2,5 crèdits de lliure elecció.

Els estudiants de Grau de la FCEP que compleixin els requisits tindran opció a 1 crèdit ECTS.

Requisits per a obtenir el reconeixement de 2,5 crèdits de lliure elecció/1 crèdit ECTS.

Serà imprescindible la presentació d'un qüestionari de preguntes. Assistència a un mínim del 90% de les activitats programades (conferències i tallers).

Lliurament dels fulls de preguntes, que trobareu a la carpeta, degudament contestades com a molt tard el 29 de novembre de 2013 i obtenir la qualificació d'apte/a. Les llistes provisionals es publicaran el 18/12/13 a la web del Departament: http://psico.fcep.urv.es