DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XXI SETMANA  PSICOLÒGICA
  ORGANITZACIÓ
26, 27, 28 i 29 de novembre de 2012  
 
 

Organitza

La XXI Setmana Psicològica és una activitat promoguda pel Departament de Psicologia, en l'organització de la qual participen directament els estudiants de l'Ensenyament de Psicologia de la URV. El Departament, a través de la seva Comissió Permanent, durà a terme la coordinació i l'assessorament necessaris per a la seva posada en marxa, i li correspon l'aprovació sobre els diferents aspectes organitzatius. Així doncs, el Comitè Organitzador de la XXI Setmana Psicològica estarà format:

Per una part, per la Comissió Permanent del Departament, presidida per la seva directora, Dra. M. Teresa Colomina Fosch, i el secretari, Dr. Andreu Vigil Colet, i de la qual també formen part els professors següents:

 • Dra. Maria Pilar Ferré Romeu. Àrea de Psicologia Bàsica.
 • Dr. Joan Boada Grau. Àrea de Psicologia Social.
 • Dra. Fàbia Morales Vives. Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació.
 • Dr. Jordi Miró Martínez. Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
 • Dra. Margarita Torrente Torné. Àrea de Psicobiologia.
 • Dr. Urbano Lorenzo Seva. Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament.

Comitè organitzador d'alumnes

Coordinador: Núria Vidal Sellent.

Sotscoordinadores: Mercè Arjalaguer Guarro i Ferran Lanau Mas.

Vocals del comitè organitzador:

 • Alba Suñé Juan
 • Ferran Lafuente Estrany
 • Joan Spuch Albilares
 • Joel Barón Rodríguez
 • Núria Castellana Lluís
 • Sharon Adasme Carvajal
 • Sílvia Ruiz Muñoz
 • Genís Oña
 • Lorena García Estévez
 • Laia Fillol Miquel
 • Raisa Callizo Lambea
 • Sergi Martín Arbós
 • Francesco Tosoni