DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XX SETMANA  PSICOLÒGICA
  ORGANITZACIÓ
21, 22, 23 i 24 de novembre de 2011  
 
 

Organitza

La XX Setmana Psicològica és una activitat promoguda pel Departament de Psicologia, en l'organització de la qual participen directament els estudiants de l'Ensenyament de Psicologia de la URV. El Departament, a través de la seva Comissió Permanent, durà a terme la coordinació i l'assessorament necessaris per a la seva posada en marxa, i li correspon l'aprovació sobre els diferents aspectes organitzatius.

Comitè organitzador d'alumnes

Coordinador: Miquel Ferré Puig.

Sotscoordinadores: Joaquim Xavier Vallés de la Cruz i Núria Vidal Sellent.

Vocals del comitè organitzador:

 • Alba Hortelano Lozano
 • Alba Suñé Juan
 • Ana Mériz Atarés
 • Ferran Lanau Mas
 • Ferran Maximilien La Fuente Estrany
 • Jesús Bas Villalba
 • Joan Spuch Albilares
 • Joel Barón Rodríguez
 • Marta Recasens Ruiz
 • Mercè Arjalaguer
 • Núria Castellana Lluís
 • Pilar Coll Garcia
 • Raisa Alvear Contreras
 • Sharon Adasme
 • Sheila Gómez Roig
 • Sílvia Ruiz Muñoz

Comitè científic

 • Dra. Maria Teresa Colomina Fosch. Directora del Departament.
 • Dr. Andreu Vigil Colet. Secretari del Departament.
 • Dra. Maria Pilar Ferré Romeu. Àrea de Psicologia Bàsica.
 • Dr. Joan Boada Grau. Àrea de Psicologia Social.
 • Dra. Fàbia Morales Vives. Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació.
 • Dr. Jordi Miró Martínez. Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
 • Dra. Margarita Torrente Torné. Àrea de Psicobiologia.
 • Dr. Urbano Lorenzo Seva. Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament.