DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XX SETMANA  PSICOLÒGICA
  INSCRIPCIÓ
21, 22, 23 i 24 de novembre de 2011  
 
 

Instruccions i dates de matrícula

Dates d'incripció: del 2 al 18 de novembre de 2011.

Per a inscriure's els alumnes de 1r i 2n cicle:

Inscriures a través de la pàgina web de la URV: Enllaç o www.urv.cat >> Estudians URV >> Oferta de crèdits de lliure elecció (estudis de 1r i 2n cicle) >> Inscripció dels alumnes a les activitats (vies: c, f, i, k) fitxa d'inscripció CODI: 802387

Informació sobre l'activitat: Enllaç o www.urv.cat >> Estudiants URV >> oferta de crèdits de lliure elecció (estudis de 1r i 2n cicle) >> Informació sobre els crèdits de lliure elecció >> Pel reconeixement de crèdits lliures, via c), Les activitats ofertes pels departaments, centres de la URV i instituts universitaris adscrits a la URV >> Oferta aprovada >> XX Setmana Psicològica (802387)

Per a inscriure's els alumnes dels graus de la FCEP:

Inscripció a través de la pàgina web de la URV: Enllaç o www.urv.cat >> Estudiants URV >> Reconeixement en estudis de Grau >> Seminaris Interdisciplinars >> Oferta de les activitats >> en la fila corresponent a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia seleccionar:

-Oferta: Per a informació sobre l'activitat i per saber el codi de l'activitat (311003)

-Preinscripció online: Per a matricular-se

Per a inscriure's els alumnes de grau sense reconeixement de crèdits i els alumnes o els professionals aliens a la URV:

Inscripció a través de la pàgina web de la URV: Enllaç o www.urv.cat >> Estudiants URV >> oferta de crèdits de lliure elecció (estudis de 1r i 2n cicle) >> Inscripció dels alumnes a les activitats (vies: c, f, i, j, k) >> fitxa d'inscripció CODI: 802387

*Al desplegable cal posar l’opció: Preu sense el reconeixement dels crèdits o preu per a alumnes aliens

 

Per a escollir els tallers:

Inscripció als tallers

Nota: Un cop feta la inscripció i hagueu escollit els tallers teniu 3 dies hàbils per a pagar a l'entitat bancària i portar-nos al Servei d'Estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia els fulls impresos i el rebut del banc - horari de 9-18 h de dilluns a dijous i de 9-14 h els divendres.

*Si passats 3 dies no heu entregat el justificant de pagament esborrem la reserva dels tallers.

 

Preus

Professionals i altres: 65€.

Estudiants universitaris: 32 €

Estudiants universitaris: 60€ amb 2,5 crèdits lliures (estudis de primer i segon cicle)

Alumnes d'estudis de Grau de la FCEP amb reconeixement d'1 crèdit ECTS en l'assignatura "Seminaris Interdisciplinars": 50 €

Assistents únicament a conferències 25€

  • Els inscrits a la XX Setmana Psicològica rebran un certificat acreditatiu del Departament de Psicologia per la seva assistència i/o aprofitament.

Els estudiants de primer i/o segon cicle que compleixin els requisits tindran opció a 2,5 crèdits de lliure elecció.

Els estudiants de Grau de la FCEP que compleixin els requisits tindran opció a 1 crèdit ECTS.

Requisits per a obtenir el reconeixement de 2,5 crèdits de lliure elecció/1 crèdit ECTS.

Serà imprescindible la presentació d'un questonari de preguntes. Assistència a un mínim del 90% de les activitats programades (conferències i tallers).

Lliurament dels fulls de preguntes, que trobareu a la carpeta, degudament contestades com a molt tard l'1 de desembre de 2011 i obtenir la qualificació d'apte/a. Les llistes provisionals es publicaran el 22/12/11 a la web del Departament: http://psico.fcep.urv.es