DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XX SETMANA  PSICOLÒGICA
   
21, 22, 23 i 24 de novembre de 2011
 
 

 

La XX Setmana Psicològica són unes jornades de caire científic i acadèmic a nivell estatal amb una amplia tradició en el si de la Universitat Rovira i Virgili, i que pretén donar a conèixer, tant a la URV com a altres universitats, els darrers avenços i temes de discussió en l'àmbit de la Psicologia. Cal ressaltar que aquesta serà la vintena edició ininterrompuda d’aquestes jornades. La temàtica incideix sobre la qualitat de vida dels ciutadans i sobre les formes de vida social, ensenyant als alumnes de Psicologia la diversitat d'àmbits d'actuació, tant en el seu nivell individual com col·lectiu. La XX Setmana Psicològica té una orientació multi i interdisciplinària, gràcies a la qual se superen les tradicionals divisions i fragmentacions entre les diferents disciplines i models psicològics.

Aquesta activitat està principalment adreçada als estudiants i professionals de la Psicologia, però també vol donar a conèixer la Psicologia a altres àmbits de l’entorn universitari. En aquest sentit, també es presenten temes d'investigació multidisciplinar i noves sortides professionals per al psicòleg. A més, l'estudiant tindrà l'oportunitat de beneficiar-se de 2,5 crèdits de lliure elecció (diplomatures / llicenciatures) / 1 crèdit ECTS d'activitat reconeguda per al grau de Psicologia, si compleixen els requisits necessaris.

 

Col·laboren: