DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA
XX SETMANA  PSICOLÒGICA
TALLERS
21, 22, 23 i 24 de novembre de 2011