DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XIX SETMANA  PSICOLÒGICA
  ORGANITZACIÓ
22, 23, 24 i 25 de novembre de 2010  
 
 

Organitza

La XIX Setmana Psicològica és una activitat promoguda pel Departament de Psicologia, en l'organització de la qual participen directament els estudiants de l'Ensenyament de Psicologia de la URV. El Departament, a través de la seva Comissió Permanent, durà a terme la coordinació i l'assessorament necessaris per a la seva posada en marxa, i li correspon l'aprovació sobre els diferents aspectes organitzatius.

Comitè organitzador d'alumnes

Coordinadora: Sheila Gómez Roig.

Sotscoordinadores: Carla Ramonjoan Escobar i Eduard Tomàs Torrent.

Vocals del comitè organitzador:

 • Francesc Masnou Salat
 • Ricard Batlle Castilla
 • Carolina Polo Bueno
 • Ana Mériz Atarés
 • Joaquim Xavier Vallés de la Cruz
 • Pilar Coll Garcia
 • Jennifer Poveda Pena
 • Alba Hortelano Lozano
 • Carlota Wiehoff Grijalba
 • Alba Suñé Juan
 • Marta Recasens Ruiz

Comitè científic

 • Maria Teresa Colomina Fosch. Directora del Departament.
 • Dr. Andreu Vigil Colet. Secretari del Departament.
 • Dra. Maria Pilar Ferré Romeu. Àrea de Psicologia Bàsica.
 • Dr. Joan Boada Grau. Àrea de Psicologia Social.
 • Dra. Fàbia Morales Vives. Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació.
 • Dr. Jordi Miró Martínez. Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
 • Dra. Margarita Torrente Torné. Àrea de Psicobiologia.
 • Dr. Urbano Lorenzo Seva. Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament.