DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XIX SETMANA  PSICOLÒGICA
   
22, 23, 24 i 25 de novembre de 2010
 
 

 

 

La XIX Setmana Psicològica és una jornada de caire científic i acadèmic a nivell estatal amb una amplia tradició en el si de la Universitat Rovira i Virgili, i que pretén donar a conèixer, tant a la URV com a altres universitats, els darrers avenços i temes de discussió en l'àmbit de la Psicologia. La temàtica d'aquestes jornades incideix sobre la qualitat de vida dels ciutadans i sobre les formes de vida social, ensenyant als alumnes de Psicologia la diversitat d'àmbits d'actuació, tant en el seu nivell individual com col·lectiu. La XIX Setmana Psicològica té una orientació multi i interdisciplinària, gràcies a la qual se superen les tradicionals divisions i fragmentacions entre les diferents disciplines i models psicològics.

En aquesta nova edició de la setmana psicològica, que hem titulat “L'ALTRA CARA”, volem fer una reflexió sobre les possibilitats que ens aporta aquesta professió, ja que molts de nosaltres no sabem ben bé quines possibilitats de futur tenim una vegada som psicòlegs.

Aquesta activitat està principalment adreçada als estudiants i professionals de la Psicologia, però també vol donar a conèixer la Psicologia als alumnes d'altres facultats. En aquest sentit, s'actualitzen temes d'investigació i noves sortides professionals per al psicòleg. A més, l'estudiant tindrà l'oportunitat de beneficiar-se de 2,5 crèdits de lliure elecció (diplomatures / llicenciatures) / 1 crèdit ECTS d’activitat reconeguda (graus) per als diferents centres de la URV si compleixen els requisits necessaris.

 

Col·laboren: