DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XVIII SETMANA  PSICOLÒGICA
  ORGANITZACIÓ
23, 24, 25 i 26 de novembre de 2009  
 
 

Organitza

La XVIII Setmana Psicològica és una activitat promoguda pel Departament de Psicologia, en l'organització de la qual participen directament els estudiants de l'Ensenyament de Psicologia de la URV. El Departament, a través de la seva Comissió Permanent, durà a terme la coordinació i l'assessorament necessaris per a la seva posada en marxa, i li correspon l'aprovació sobre els diferents aspectes organitzatius.

Comitè organitzador d'alumnes

Coordinadora: Sheila Gómez Roig.

Sotscoordinadores: Carla Ramonjoan Escobar i Carolina Polo Bueno.

Vocals del comitè organitzador:

 • Francesc Masnou Salat
 • Ricard Batlle Castilla
 • Héctor Domínguez Parra
 • Eduard Tomàs Torrent
 • Ana Mériz Atarés
 • Joaquim Xavier Vallés de la Cruz
 • Pilar Coll Garcia
 • Laura Cartanyà Rodríguez
 • Jennifer Poveda Pena
 • M. dels Àngels Manyé i Aunion
 • Alba Hortelano Lozano

Comitè científic

 • Maria Teresa Colomina Fosch. Directora del Departament.
 • Dr. Jordi Tous Pallarès. Secretari del Departament.
 • Dra. Maria Pilar Ferré Romeu. Àrea de Psicologia Bàsica.
 • Dr. Joan Boada Grau. Àrea de Psicologia Social.
 • Dra. Fàbia Morales Vives. Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació.
 • Dr. Jordi Miró Martínez. Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
 • Dra. Margarita Torrente Torné. Àrea de Psicobiologia.
 • Dr. Andreu Vigil Colet. Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament.