DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XVII SETMANA  PSICOLÒGICA
  ORGANITZACIÓ
24, 25, 26 i 27 de novembre de 2008  
 
 

Organitza

La XVII Setmana Psicològica és una activitat promoguda pel Departament de Psicologia, en l'organització de la qual participen directament els estudiants de l'Ensenyament de Psicologia de la URV. El Departament, a través de la seva Comissió Permanent, durà a terme la coordinació i l'assessorament necessaris per a la seva posada en marxa, i li correspon l'aprovació sobre els diferents aspectes organitzatius.

Comitè organitzador d'alumnes

Coordinadora: Cristina Anguiano

Sotscoordinadores: Dennis Solla i Guifré Cardona

Vocals del comitè organitzador:

 • Marina Fortuny
 • Albert Homedes
 • Eduard Tomàs
 • Joan Rull
 • Sheila Gómez
 • Lídia Huguet
 • Montserrat Rodríguez
 • Edith Santo
 • Núria Voltes
 • Maria Marcos
 • Carolina Polo
 • Carla RamonJoan
 • María Jesús Grau
 • Andrea Huguet

Comitè científic

 • Maria Teresa Colomina Fosch. Directora del Departament.
 • Dr. Jordi Tous Pallarès. Secretari del Departament.
 • Dra. Maria Pilar Ferré Romeu. Àrea de Psicologia Bàsica.
 • Dr. Joan Boada Grau. Àrea de Psicologia Social.
 • Dra. Esmeralda Rubio Asensio. Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació.
 • Dr. Jordi Miró Martínez. Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
 • Dra. Margarita Torrente Torné. Àrea de Psicobiologia.
 • Dr. Andreu Vigil Colet. Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament.