DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XVII SETMANA  PSICOLÒGICA
   
24, 25, 26 i 27 de novembre de 2008
 
 

 

En aquesta nova edició es pretén fer entendre que totes les peces son importants, que totes elles ajuden a la formació de la imatge global que finalment se'n despendrà. Volem que entre tots prenguem consciència de que una persona està composada per diferents aspectes, petites peces que la conformen en un global i que aquesta mateixa persona es una peça dins d'una altra imatge més global encara, la nostra societat. El que volem plantejar-vos aquest any es com encaixen les diferents peces en aquests conjunt de trencaclosques, sense oblidar mai que tota peça compta!

Visca la Setmana!

La XVII Setmana Psicològica és una jornada de caire científic i acadèmic a nivell estatal amb una amplia tradició en el si de la Universitat Rovira i Virgili, i que pretén donar a conèixer, tant a la URV com a altres universitats, els darrers avenços i temes de discussió en l'àmbit de la Psicologia. La temàtica d'aquestes jornades incideix sobre la qualitat de vida dels ciutadans i sobre les formes de vida social, ensenyant als alumnes de Psicologia la diversitat d'àmbits d'actuació, tant en el seu nivell individual com col·lectiu. La XVII Setmana Psicològica té una orientació multi i interdisciplinària, gràcies a la qual se superen les tradicionals divisions i fragmentacions entre les diferents disciplines i models psicològics.

L'activitat que es proposa té com a finalitat transmetre i debatre els diferents temes que a nivell científic i pràctic proposa la Psicologia als interessats i estudiosos d'aquesta disciplina. Per això, amb aquestes jornades s'intenta donar a conèixer la importància que té la Psicologia en tots els seus àmbits d'actuació, per la qual cosa els actes realitzats són de temàtica diversa i relacionada directament amb els estudis psicològics.

Aquesta activitat està principalment adreçada als estudiants i professionals de la Psicologia, però també vol donar a conèixer la Psicologia als alumnes d'altres facultats. En aquest sentit, s'actualitzen temes d'investigació i noves sortides professionals per al psicòleg. A més, l'estudiant tindrà l'oportunitat de beneficiar-se de dos crèdits de lliure elecció si compleixen els requisits necessaris.

 

Col·laboren: