DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XVI SETMANA  PSICOLÒGICA
  ORGANITZACIÓ
19, 20, 21 i 22 de novembre de 2007  
 
 

Organitza

La XVI Setmana Psicològica és una activitat promoguda pel Departament de Psicologia, en l'organització de la qual participen directament els estudiants de l'Ensenyament de Psicologia de la URV.

Comitè organitzador d'alumnes

Coordinadora: Miriam Díaz Bonillo

Sotscoordinadores: Isabel Anglès i Ana López

Vocals del comitè organitzador:

 • Cristina Anguiano
 • Ester Bargalló
 • Ester Bargalló Martínez
 • Guifré Cardona
 • Jaume Fortuño
 • Marina Fortuny
 • Maria Punsoda
 • Joan Rull
 • Marisa San Martín
 • Noèlia Serveto
 • Dennis Solla
 • Eduard Tomàs

Comitè científic

 • Andreu Vigil Colet. Director del Departament.
 • Dra. Josepa Canals Sans. Secretària del Departament.
 • Dra. Maria Pilar Ferré Romeu. Àrea de Psicologia Bàsica.
 • Dr. Jordi Tous Pallarès. Àrea de Psicologia Social.
 • Dra. Esmeralda Rubio Asensio. Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació.
 • Dr. Jordi Miró Martínez. Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
 • Dra. Paloma Vicens Calderón. Àrea de Psicobiologia.
 • Dr. Pere Joan Ferrando Piera. Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament.