DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XVI SETMANA  PSICOLÒGICA
  INSCRIPCIÓ
19, 20, 21 i 22 de novembre de 2007  
 
 

Instruccions i dates de matrícula

Dates d'incripció: del 2 al 16 de novembre de 2007.

Per a incriures:

Inscriures a través de la pàgina web de la URV: www.urv.cat intranet d'alumnes >> oferta de crèdits de lliure elecció >> fitxa d'inscripció CODI: 802284

El número de compte el trobareu a la fitxa d'inscripció.

Per a escollir els tallers:

Inscripció als tallers

Nota: Un cop feta la inscripció i hagueu escollit els tallers teniu 3 dies hàbils per a pagar a l'entitat bancària i potar-nos al Servei d'Estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia els fulls impresos i el rebut del banc - horari de 9-13 h i de 15-18 h de dilluns a divendres.

*Si passats 3 dies no heu entregat el justificant de pagament esborrem la reserva dels tallers.

 

Preus

Professionals i altres: 60 €.

Estudiants universitaris: 32 € / amb dos crèdits lliures 52 €.

Només conferències: 24 €.

  • Els inscrits a la XVI Setmana Psicològica rebran un certificat acreditatiu del Departament de Psicologia per la seva assistència i/o aprofitament.
  • Els estudiants que compleixin els requisits tindran opció a 2 crèdits de lliure elecció.

Requisits per a obtenir el reconeixement de 2 crèdits de lliure elecció.

Serà imprescindible la presentació d'un resum d'una conferència o taller. Assistència a un mínim del 80% de les activitats programades (conferències i tallers).

Entregar la memòria com a màxim el 3 de desembre al Servei d'Estudiants de la Facultat de 10 a 19h.

Obtenir la qualificació d'apte/a en la memòria. Les llistes provisionals sortiran el 19 de desembre de 2007 a la pàgina web http://psico.fcep.urv.es