DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

XV SETMANA  PSICOLÒGICA
  ORGANITZACIÓ
20, 21, 22 i 23 de novembre de 2006  
 
 

Organitza

Departament de Psicologia i el Comitè Organizador d'alumnes

Comitè organitzador d'alumnes

Coordinadora: Miriam Díaz

Sotscoordinadores: Ana L. Santaella i Aida Moragues

Col·laboradors:

 • Isabel Anglès
 • Ester Bargallò
 • Jaume Fortuño
 • Gerard Gavaldà
 • Albert Homedes
 • Isis Mercado
 • Lorena Moreno
 • Judit Pérez
 • Maria Punsoda
 • Núria Sadó
 • Dennís Solla

Comitè científic

 • Andreu Vigil Colet. Director del Departament.
 • Dra. Josepa Canals Sans. Secretària del Departament.
 • Dra. Maria Pilar Ferré Romeu. Àrea de Psicologia Bàsica.
 • Dr. Jordi Tous Pallarès. Àrea de Psicologia Social.
 • Dra. Esmeralda Rubio Asensio. Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació.
 • Dr. Jordi Miró Martínez. Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
 • Dra. Paloma Vicens Calderón. Àrea de Psicobiologia.
 • Dr. Pere Joan Ferrando Piera. Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament.