INTRODUCCIÓ

L'objectiu d'aquest estudi, com una acció de desenvolupament del pla estratègic del curs 2001-2002 del Departament de Psicologia, és avaluar les necessitats psicològiques dels alumnes de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i les seves opinions envers la creació d'un Servei d'assessorament i atenció psicològica, i poder decidir la idoneïtat d'oferir tal servei.

Aquesta acció ha estat una continuació del treball fet en el pla estratègic del curs 2000-01. En aquesta ocasió es va presentar un projecte de servei d'atenció psicològica aplicada basat en la informació i experiència aportades pels diferents Serveis d'Atenció Psicològica Universitaris d'arreu de l'estat espanyol (aproximadament 30). En general, els objectius d'aquests serveis són, per una part, proporcionar assistència o assessorament psicològic a la seva pròpia comunitat universitària i, per una altra, proporcionar formació pràctica als estudiants de psicologia.

Inicialment, l'objectiu d'aquesta acció que ara es presenta era més ampli, atès que pretenia, no tan sols recollir la informació de la població estudiantil, sinó de tota la comunitat universitària (PDI i PAS). Realment el servei estava pensat per atendre qualsevol membre de la nostra universitat, i inclòs, per fer-ho extensiu als fills de PDI i PAS. Pel compliment de l'acció compromesa, des del departament es va iniciar el treball de recollida d'informació als tres grans col·lectius de la URV (estudiants, PDI i PAS), però aquest procés va ser interromput per motius aliens al propi departament. Per això les dades que es presenten a continuació corresponen només a la població estudiantil.