CONCLUSIONS

D'aquest estudi en podem extreure dues conclusions generals. La primera és que les dades presentades ens serveixen per demostrar que un Servei d'Atenció i Assessorament Psicològic podria millorar la qualitat de vida de la població estudiantil de la URV. La segona és que tota la població estudiada (98,4%) valora molt positivament la nostra proposta.

Específicament, hem vist que els problemes més majoritaris són els problemes d'ansietat, d'imatge corporal, de l'estat d'ànim i també de consum de tabac. Tots ells, són àmbits que, des del punt de vista psicològic, permeten un assessorament individualitzat (si és demandat), i l'aplicació grupal de programes d'intervenció.

Tornar