Perfil de psicòleg d'empresa

i dels recursos humans

1.- Perfils de formació demanats per les empreses.

2.- Habilitats demanades per les empreses.

4.- Avalua el teu perfil professional (Test).

5.- Ofertes de treball en recursos humans.

6.- Crea la teva feina en recursos humans.

7.- Formació continuada en recursos humans.

8.- Altres adreçes d'interés.

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA PLA ESTRATÈGIC 2003-04