Perfils d'habilitats en rrhh

demanades per les empreses enquestades

Sector serveis Formació
Sector Serveis
(àrea selecció)
Sector Químic
(àrea formació)
Sector Consultoria Selecció
Sector Oci
(àrea selecció)

Informació d'una enquesta realitzada a un seguit d'empreses

de diferents sectors d'activitat

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA PLA ESTRATÈGIC 2003-04