Compara el teu perfil professional

per treballar en rrhh

Pots comparar el teu perfil amb cada un dels que ens demanen las empreses de la mostra

o amb els resultats de les comparacions ja fetes.

c.- Que demanen les empreses pel perfil de selecció?.
d.- Que demanen les empreses pel perfil de formació?

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA PLA ESTRATÈGIC 2003-04