DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA PLA ESTRATÈGIC 2003-04

Informació general

(1) El projecte preten avaluar les competències i habilitats que demanen les empreses per tal d'incorporar als estudiants universitaris, llicenciats i postgraduats a les seves plantilles.

Com s'està fent?

A partir de l'aplicació de l'enquesta Test CHL(b) a totes aquelles empreses que participen en convenis de pràctiques o practicums als itineraris formatius dels nostres estudiants, graduats i postgraduats.

Amb la finalitat de posar aquestes dades (Perfil, Habilitats, Competències) a disposició dels nostres estudiants, llicenciats i postgraduats. A partir dels perfils presentats, els estudiants poden conèixer, reflexionar i orientar el seu curriculum cap a les demanades professionals de les empreses.

 

(2) El projecte preten avaluar les competències i habilitats que tenen els estudiants universitaris, llicenciats i posgraduats.

Com s'està fent?

A partir de l'aplicació de l'enquesta Test CHL(a) a tots aquells estudiants que vulguin participar-hi voluntariament. Enprincipi són estudiants dels ensenyaments de psicologia, relacions laborals i potgraduats del màster de recursos humans.

Amb la finalitat de poder contrastar aquestes dades (Perfil, Habilitats, Competències) amb les demanades per les empreses. A partir dels perfils presentats, els estudiants poden conèixer, reflexionar i orientar el seu curriculum cap a les demandes professionals de les empreses.

 

(3) Donar informació als estudiants sobre com desenvolupar competències i adquirir habilitats que els hi demanen per buscar i trobar feina.

Com s'està fent?

A partir dels materials presentats al dossier de "Com buscar i crear feina?" i amb tots els exercicis d'autoavaluació que sel's proposa al document.

Amb la finalitat de preparar al estudiant en tècniques, i habilitats que solen emprar-se en el procès de reclutament i selecció de personal.

 

(4) Donar informació als estudiants sobre ofertes de treball i formació per desenvolupar competències i adquirir habilitats que els demanaràn als seus futurs llocs de treball.

Amb la finalitat de l'estudiant triï, remeni i busqui solucions.

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA PLA ESTRATÈGIC 2003-04