Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Personal docent | Dades professor/a

 

  • Dades professor/a
  • Horari d'atenció a l'alumnat
Professor:
Dra. Yolanda Almagro Cardenete
Despatx:
Campus Catalunya despatx 3, 26 /CBP
Telèfon:
e-mail:
Àrea:
Psicologia Bàsica
 
Assignatures:
  • Aprenentage i Desenvolupament de la Personalitat (Campus Baix Penedès) Grau d'Educació Infantil
  • Avaluació Cognitiva en Neuropsicologia Màster en Psicologia General Sanitària
  • Fonaments de Psicologia Aplicada (Campus Baix Penedès) Grau d'Infermeria
 Dra. Yolanda Almagro Cardenete
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
10 a 14 h
SBP
 
 
 
 

 

Horari de docència

Universitat Rovira i Virgili