Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Personal docent | Dades professor/a

 

  • Dades professor/a
  • Horari d'atenció a l'alumnat
Professor:
Dra. Maria del Pilar Bonasa Jiménez
Despatx:
Laboratori de grups, 2a pl., ed. Central FCEP/FCJ desp.22
Telèfon:
977558264/977558207
e-mail:
Àrea:
Psicologia Social
 
Assignatures:
  • Gestió del canvi i Procediments d'innovacioó Màster en Gestió d'Empreses Tecnològiques
  • Habilitats Socials i Comunicació Inerpersonal Grau de Treball Social
  • Lideratge Industrial Màster en Gestió d'Empreses Tecnològiques
  • Psicologia Jurídica Grau de Psicologia
  • Qualitat de Vida Laboral Grau de Relacions Laborals i Ocupació
 Dra. Maria del Pilar Bonasa Jiménez
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
9 a 11 h
13 a 14 h
9 a 11 h
13 a 14 h
 
9 a 11 h
Nota: Facultat de Ciències Jurídiques

 

Horari de docència

Universitat Rovira i Virgili