Impulsivity and Compulsivity
   
May 22, 2012  
 
 

 

Contact Information

CRAMC -Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta – Departament de Psicologia
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia - Univeristat Rovira i Virgili
Carretera de Valls, s/n
43007 Tarragona (Spain)


Persona de contacte: Sra. Raquel Calzas Llop
Tel: 977 257895 | Fax: 977 558088 | e-mail: cramc@urv.cat