Impulsivity and Compulsivity
   
22 de maig de 2012  
 
 

 

Descripció dels interesos de recerca de l'investigador

Els seus interessos d'investigació engloben les àrees de la neurociència cognitiva, la neurociència conductual i la psicofarmacologia. El treball principal es centra en les funcions dels lòbuls frontals i les seves connexions amb altres regions.

Aquests sistemes del cervell son rellevants per trastorns psiquiàtrics i neurològics com el Parkinson i la malaltia de Huntington, la demència, la esquizofrènia, la depressió, l'addicció a les drogues, el trastorn obsessiu-compulsiu i el trastorn per dèficit d'atenció / hiperactivitat, així com lesions del lòbul frontal.

El laboratori utilitza una varietat de mètodes i models per l'estudi d'aquests sistemes, incloent sofisticats paradigmes psicològics per a la investigació de les funcions cognitives i la impulsivitat, tant en animals d'experimentació com en subjectes normals i malalts. Utilitzen tant en animals com humans, tècniques com la Ressonància Magnètica (RM)la tomografia per emissió de positrons (TEP) combinades amb proves conductuals o bateries de tests. Recentment el seu equip ha desenvolupat la bateria CANTAB, una prova neuropsicològica informatitzada que s'utilitza en més de 500 centres.