DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

Redacció d'articles de recerca en anglès
  INSCRIPCIÓ
15, 20, 22, 27 i 29 de juny de 2011  
 
 

Nota: Limitat a 30 places, tenen prioritat els becaris i professors en formació. La resta de places segons ordre d'inscripció. No es poden inscriure aquells membres del PDI que han fet el curs anteriorment.

 

 

 

La inscripció s'ha acabat.