DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

Redacció d'articles de recerca en anglès
  DESCRIPCIÓ
15, 20, 22, 27 i 29 de juny de 2011  
 
 

Descripció

Presentació:

Avui en dia els investigadors de qualsevol especialitat científica sovint han d’escriure en anglès si volen superar els àmbits més locals i difondre els resultats de la seva recerca. Amb aquest curs es pretén donar suport als investigadors, dotant-los de recursos perquè puguin ser més autònoms i més autocrítics a l’hora de redactar els seus articles en llengua anglesa.

Continguts:

 • Breu resum de l'evolució històrica de l'article científic.
 • L'organització d'un article de recerca: el contingut i els apartats segons el format estàndard (IMRAD).
 • El procés de peer review.
 • Les errades gramaticals i semàntiques més usuals dels catalanoparlants i castellanoparlants.
 • Els aspectes estilístics per a una redacció clara:
  1. La construcció de frases.
  2. El paràgraf.
  3. L'ús i l'abús de la passiva.
  4. Les nominalitzacions.
  5. Els modificadors.
  6. Els temps verbals.
  7. El paral·lelisme.
  8. La redundància.
  9. L'acumulació d'estructures gramaticals.