DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

CRAMC
  PROGRAMA
25 i 26 de març de 2010  
 
 

Dijous 25 de març

Matí

9:00 - 9:30h

Presentació.

9:30-11:00h - Ponència inaugural

Dra. Rosa M. Raich, Departament de Psicologia de la Salut. Universitat Autònoma de Barcelona.

 • Avaluació en trastorns de la imatge corporal.

11:00-11:30h

Descans.

11:30-13:00h - Ponència

Dr. Manuel A. Franco, Cap del Servei de Psiquiatria. Complejo Asistencial de Zamora.

 • Avaluació neuropsicològica i noves tecnologies.

13:00-14:00h - Comunicacións orals

Sandra Cosi

 • La capacitat dels qüestionaris de depressió i impulsivitat en la detecció de nens deprimits.

Carmen Hernández

 • Efectes de l'estat en ferro de la dona embarassada sobre el comportament del nounat.

Tarda

16:00-17:00h - Comunicacións orals

Elisa Camps

 • Desenvolupament de l'escala PSYMAS per a avaluar la maduresa psicosocial.

Mireia Ruiz

 • Efectos de la deseabilidad social en los autoinformes de agresividad.

17:00-18:30h - Ponència

Dra. Pilar Flores, Departamento de Neurociencia y Ciencias de la Salud. Universidad de Almería.

 • Impulsividad en la elección vs impulsividad conductual: semejanzas y diferencias. 

18:30-19:00h

Descans.

19:00-20:30h - Comunicacións orals

Ingrid Reverté

 • Diferències en ansietat i memòria espacial en ratolins ApoE2, ApoE3 i ApoE4

Luis Heredia

 • Modulació ambiental de les conductes relacionades amb l'ansiedat: Efectes de l'aïllament en la prova conductual Zero Maze.

 

Divendres 26 de març

Matí

9:00-10:30h - Ponència

Dra. Verònica Benet-Martínez, Associate Professor. Department de Psychology. University of California.

 • Do bilinguals and biculturals have two personalities? A cultural frame-swiching perspective.

10:30-11:00h

Descans.

11:00-12:30h - Ponència

Dr. Roberto Colom, Departamento de Psicología Biológica y de la Salud. Universidad Autónoma de Madrid.

 • Comprendiendo la inteligencia humana mediante la aplicación de técnicas de neuroimagen.

12:30-14:00h - Comunicacións orals

Ester Solé

 • Reaccionen de la mateixa manera companys i professors davant nens amb dolor crònic i nens sans?

Catarina Tomé

 • Revisió sistemàtica de l'ús de la hinopsis en el maneig del dolor crònic pediàtric, incloent el càncer.

Gemma Noguerón

 • Psicologia, dolor i noves tecnologies

 

Tarda

16:00-18:30h - Comunicacións orals

Núria Voltas

 • Epidemiologia de la patologia obsessiva-compulsiva en població escolar.

Daniel Arturo Rivera

 • Aproximació teòrica al raonament informal en l'argumentació.