La pràctica de la clínica psicoanalítica
   
Del 28 de gener a l'1 d'abril de 2009  
 
 

Descripció del curs

Aquest curs tracta sobre conceptes psicoanalítics bàsics que constitueixen els fonaments de tota clínica psicoanalítica i permeten donar compte de la pràctica del psicoanalista en cada cura. Cada sessió combinarà l'exposició teòrica del concepte a treballar amb la presentació d'un cas clínic.

Lloc on s'impartiran les classes:

Faculat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Campus Sescelades
Carretera de Valls, s/n
43007 - Tarragona

Aula: C009
Hores totals: 20 hores.
Horari: Dimecres de 15:30h a 17:30h del 28 de gener fins al 1 d'abril.

Reconeixement de crèdits de lliure elecció: 2 crèdits.

Dirigit a alumnes dels següents ensenyaments: Tots els ensenyaments de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, Medicina i Infermeria.

Forma d'avaluació: 100% d'assistència i realització d'un resum i reflexió sobre una de les reunions amb exposició dels conceptes teòrics i del cas clínic.

Observacions: Términi d'entrega del treball el 14 d'abril de 2009 a la Secretaria del Departament de Psicologia.

Edifici Ventura Gassol 2a. planta.
Campus de Sescelades
Carretera de Valls, s/n
43007 - Tarragona
Tel: 977 558075