DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

CRAMC
  PROGRAMA
26 i 27 de marÁ de 2009  
 
 

Dijous 26 de març

Matí

9:30 - 10:00h

Inauguració. Presentació a càrrec del Magfc. Sr. Rector Francesc Xavier Grau.

10:00-11:30h

Dra. Laura Bosch, Univeritat de Barcelona.

  • Orientació i fixació visual per a mesurar la percepció auditiva en la primera infància.

12:00-14:00h

Dra. Lourdes Ezpeleta, Universitat Autònoma de Barcelona.

  • Avaluació de la Psicopatologia en nens i adolescents

Tarda

16:00-17:30h

Dra. Carmen Moreno, Universidad Nacional de Educación a Distancia.

  • Presentación del DERA, instrumento de medida del Desajuste Emocional y Recursos Adaptativos en infertilidad.

18:00-20:00h

Comunicacions orals.

 

Divendres 27 de març

Matí

9:30-11:30h

Dra. Paola Dussias, Pennsylvania State University.

  • El estudio de la comprensión lingüística a través de movimientos oculares.

12:00-14:00h

Dra. Susana Andrés, Hospital Clínic de Barcelona.

  • Avaluació Neuropsicològica en trastorns psiquiàtrics infantils: el Trastorn Obsessiu-Compulsiu.

Tarda

16:00-17:30h

Dr. Ricardo Diego Blasco, Universitat de Barcelona.

  • Noves tecnologies aplicades a la selecció de personal.

18:00-20:00h

Comunicacions orals.