DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

CRAMC
  INSCRIPCIÓ
26 i 27 de marÁ de 2009  
 
 

 

Inscripció de l'1 al 20 de març de 2009

Dirigit a alumnes matriculats als ensenyaments de: Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Mestres (totes les especialitats), Educació Social, Medicina i Infermeria.

Per a incriure's:

Mitjançant la pàgina web de la URV: www.urv.cat >> Estudiants >> Estudis de la URV >> oferta de crèdits de lliure elecció >> fitxa d'inscripció CODI: 802317

El número de compte el trobareu a la fitxa d'inscripció.

Preus

Professionals i aliens: 40€.

Estudiants universitaris: 15 €. (no inclou crèdits lliures)

Estudiants universitaris: 35€. / amb el reconeixement d'1,5 crèdits de lliure elecció.

Nombre de places: 100

Requisits per a obtenir el reconeixement d'1,5 crèdits de lliure elecció.

100 % de assistència i resolució de qüestions i problemes sobre les ponències.